W tym roku moje wystąpienie na GIS Day 2016, na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwerystetu Śląskiego chciałbym poświęcić nowym możliwościom, jakie otwierają się przed młodymi naukowcami, oraz „zwykłymi śmiertelnikami” w związku z projektem Copernicus. Aby ułatwić odbiór tych informacji tutaj znajdziesz informacje i odnośniki do wspomnianych przezemnie zbiorów danych, portali i usług.

Licencjonowanie:

Portale dostępu do danych:

Oprogramowanie:

Usługi online:

Opracowania na podstawie danych programu Copernicus:

 


tomasznycz

Geograf, kartograf, góral z wyboru