12 kwietnia 2017 w Szkole Głównej Służby Pożarniczej odbyło się seminarium naukowo-praktyczne „GIS w PSP”, którego współorganizatorem była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach.12

Seminarium było pierwszym ze spotkań dotyczących tematyki GIS i dedykowane było dla osób, które wykorzystują lub są zainteresowane wdrożeniem systemów informacji przestrzennej w swojej pracy zawodowej w Państwowej Straży Pożarnej i jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

Swoje prezentacje przedstawili między innymi reprezentanci KW PSP w Kielcach, KW PSP w Poznaniu, UM Województwa Świętokrzyskiego, firmy Abakus-ST oraz GIS Support.

slajdy z prezentacji Teledetekcja w działaniach ratowniczych

slajdy z prezentacji Teledetekcja w działaniach ratowniczych

Prezentacja „Teledetekcja w działaniach ratowniczych”

Zostałem zaproszony do uczestnictwa w seminarium jako prelegent. Wystąpienie swoje poświęciłem technikom teledetekcyjnym które można wykorzystać w działaniach ratowniczych, planowaniu i prewencji.

W szczególny sposób omówione zostały mechanizmy Copernicus EMS takie jak EMS Risk and Recovery Mappingu, Early Warning System które pozwalają na ocenę zasięgu przestrzennego zdarzeń takich jak pożar lasu czy powódź.

przetworzone opracowania z platform Sentinel

Slajd z prezentacji prezentujący opracowania pochodne platformy Sentinel-2 i Sentinel-3

Widząc nowe możliwości jakie daje program Copernicus, szczególnie szybki i nieodpłatny dostęp do aktualnych danych teledetekcyjnych, mam nadzieję że w najbliższych miesiącach zaistnieją one w świadomości funkcjonariuszy PSP. Powinny to być normalne narzędzia dla prewencji i wspomagania dowodzenia, podobnie jak kilka lat temu zaczęły nimi być promowane między innymi przeze mnie kartowanie hydrantów i pikietażu drogowego do bazy danych OpenStreetMap.

Podsumowanie

Również rozmowy w kuluarach były miejscem wymiany cennych uwag co do metodyki pracy, budowy systemów GIS, czy ograniczeń prawnych z jakich boryka się służba PSP.

Serdecznie dziekuję za zaproszenie oraz możliwość zaprezentowania tematyki która dopiero rodzi się do wykorzystania w służbach ratowniczych w Polsce. Liczę na spotkanie za rok.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania danych teledetekcyjnych z platformy Sentinel, czy rozwiązań UAV, zapraszam serdecznie do uczestnictwa w szytym na miarę szkoleniu.


tomasznycz

Geograf, kartograf, góral z wyboru