W ramach projektu STRAŻACY BEZ GRANIC – HASIČI BEZ HRANIC,  w dniach 27 i 28 lipca 2017 roku odbyło się szkolenie, ćwiczenie sztabowe i ćwiczenia terenowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej i gaszenia pożarów lasu .

Siły i środki w miejscu koncentracji

W dniu 27 lipca 2017 w strażnicy OSP Istebna-Centrum odbyło się szkolenie wprowadzające w zakres ćwiczeń, w ramach którego gospodarz przedstawił prelekcję na temat projektu Strażacy Bez Granic oraz Gminy Istebna. Nadleśnictwo Wisła zaprezentowało informcję o stanie lasów na swoim terenie, zabezpieczeń przeciwpożarowych, dróg przeciwpożarowych i stanu drzewostanu. Kolejne prelekcje przedstawione przez przedstawicieli Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie dotyczyły aspektów prawnych ochrony przeciwpożarowej lasów oraz taktyki działań i postępowania przy gaszeniu pożarów lasu. Kolejne prelekcje były głoszone przez przedstawicieli straży pożarnej z Czech i Słowacji, a dotyczyły organizacji systemu ochrony przeciwpożarowej i podejmowaniu współpracy w czasie akcji międzynarodowych. W tym dniu odbyły się również pokazy sprzętu ratowniczo-gaśniczego przedstawiciela firmy Steo, dystrybutora sprzętu firmy Rosenbauer w Polsce.

Ostatnim punktem programu szkoleniowego była prezentacja poświęcona prawnym i technicznym aspektom wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w działaniach ratowniczych. Miałem przyjemność prowadzić tą prezentację i w jej ramach omówić zasady pozyskiwania uprawnień do pracy z UAV a następnie podział przestrzeni powietrznej. Kolejnym krokiem było omówienie możliwych zastosowań dronów w praktyce ratowniczej z podziałem na dokumentację działań, poszukiwania, wspomaganie dowodzenia. Na koniec zaprezentowano kilka przykładów opracowań wykonanych z platformy UAV. Prezentacja powstała przy współpracy z firmą Abakus Systemy Teleinformatyczne z Bielska-Białej.

 

Piątek 28 lipca 2017 to były ćwiczenia z zakresu gaszenia pożarów lasu „Las 2017”. Miejsce działań to było leśnictwo Olza należące do Nadleśnictwa Wisła w Gminie Istebna, nie daleko zbiornika przeciwpożarowego w przysiółku Tokarzonka. W działaniach ratowniczych udział

brało 37 zastępów straży pożarnej, ponad 200 ratowników. Były trzy zastępy z Czech oraz jeden zastęp ze Słowacji.

 

Łączność wspomagał samochód dowodzenia i łączności z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach. Założenia taktyczne były takie, że początkowo do działań ruszyły zastępy z Gminy Istebna oraz Czech i Słowacji. Pożar na skutek silnego wiatru nadal się rozrastał i były dysponowane kolejne jednostki z KSR-G Powiatu Cieszyńskiego oraz Kompania gaśnicza nr 3 „Cieszyn 830-11”. Maksymalny teren objęty działaniami ratowniczymi to było 10 ha. Kierujący Działaniami Ratowniczymi był mł. bryg. Ryszard Kukuczka. W trakcie ćwiczeń testowano sprzęt ratowniczy firmy Rosenbauer oraz ekologiczne środki gaśnicze oraz w praktyce korzystano ze sprzętu wspomagającego kierowanie działaniami ratowniczymi z drona. Dodatkowo wykonaliśmy dokumentację fotograficzną z powietrza terenu ćwiczeń, oraz okolic strażnicy.

 

 

Serdecznie dziękuję zarządowi OSP Istebna-Centrum, za zaproszenie do udziału w ćwiczeniach w charakterze prelegenta i konsultanta.

Siedziba sztabu ćwiczeń

Samochód dowodzenia i łączności przy strażnicy

 

Strażacy OSP Istebna-Centrum w trakcie działań

Strażacy OSP Istebna-Centrum w trakcie działań

Narada KDR

Narada kierujących odcinkami bojowymi


tomasznycz

Geograf, kartograf, góral z wyboru