Czasami zdarza się nam konieczność zaprezentowania danych przestrzennych których typ nie pozwala na proste zaprezentowanie cech. Przykładem takiego zbioru są Otwory badawcze CBDG Państwowego Instytutu Geologicznego – shapefile z lokalizacjami otworów.

Wprowadzenie

Lecz jeśli zagłębimy się w tabelę atrybutową, dowiemy się że w zbiorze znajduje się kilka ciekawych informacji. Są to między innymi głębokość otworu, rzędna wysokości, czy dane o stratygrafii i celu otwiertu. I tu możemy wykorzystać ogromną moc jaka leży w funkcjach programu QGIS.  Dziś zaprezentuję wam w jaki sposób zwizualizować informacje o głębokości otworu badawczego w postaci pionowej linii skierowanej w dół, od miejsca odwiertu.

Warstwa punktowa w QGIS

Typ stylu warstwy

Panel Styl warstwy

W panelu Styl warstwy, wśród wielu ustawień znajdziemy między innymi rozwijaną listę Typ warstwy symbolu. Spróbujmy go rozwinąć. Oprócz pozycji  typu zwykły znacznik, znacznik SVG, znacznik z czcionki znajdziemy również pozycję Geometry Generator. Wybierz ją proszę, powinno się pojawić okno jak na ilustracji poniżej.

Geometry Generator – edycja

Typ stylu warstwy

Wyróżniają się tu dwie pozycje, pierwsza, to typ geometrii. Naszym zadaniem jest wskazanie jakiego typu geometrią będzie nasz wynikowy symbol. Dla celów naszego tekstu, wybierzmy Linia/Wielolinia. Druga pozycja to okno w którym możemy wprowadzić wyrażenie, które wygeneruje naszą geometrię. Skorzystamy z ogromnej potęgi silnika wyrażeń. Oto kilka najważniejszych wyrażeń które pozwalają na generowanie elementów symbolu:

  • buffer(geom,distance)
  • centroid(geom)
  • difference(geom_a, geom_b)
  • extend (geom, start, end)
  • make_circle()
  • make_ellipse()
  • make_line(geom_a, geom_b)
  • make_point()
  • make_polygon()
  • project(point, distance, bearing)

W naszym przypadku skorzystamy z dwóch funkcji z tej listy – make_line, oraz project. Pierwsza z nich tworzy linię z dwóch geometrii punktowych. Ale my mamy tylko jeden, zaś drugi stworzymy przy pomocy funkcji project, która przyjmuje trzy parametry – geometrię, odległość przesunięcia, oraz kierunek – a następnie dokonuje rzutowania na płaszczyznę. Należy przy tym zauważyć że większość wartości kątów w parametrach funkcji jest wyrażona w radianach.

A więc spróbujmy wprowadzić w okno nasze wyrażenie:

make_line($geometry,
project($geometry ,"GLEBOKOSC" ,radians( 180)))

 

W naszym przykładzie aby uzyskać linię skierowaną pionowo w dół, kąt deklarujemy jako radians(180) – kąt ten jest liczony zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zaś atrybutem „GLEBOKOSC” sterujemy długością linii, wyrażoną w jednostkach układu współrzędnych naszej mapy.

Jeśli wprowadzone przez nas wyrażenie jest poprawne (uważać należy między innymi na właściwe zamknięcie nawiasów), na mapie wyświetli się nasz nowy symbol.

Otwory badawcze QGIS

Jak widać na załączonych ilustracjach – potencjał wizualizacji danych zależy wyłącznie od naszej kreatywności.

W tym poradniku wykorzystałem zbiór danych CBDG – Otwory badawcze ze strony Menedżer pobierania CBDG PIG


tomasznycz

Geograf, kartograf, góral z wyboru