Czasami przychodzi nam konieczność przywiązania do naszej bazy danych o terenie fotografii. Dawniej aby skorzystać z takiej funkcjonalności w QGIS, należało zainstalować wtyczkę eVIS. Sytuacja jednak jest dużo lepsza wraz z każdą nową wersją naszego środowiska pracy. Chciałbym wam zaprezentować w jaki sposób przygotować swój projekt do powiązania go z fotografiami.

W większości formatów danych przestrzennych możliwości przechowywania danych takich jak obrazy graficzne są ograniczone do osadzania w polu typu BLOB. Ciekawym rozwiązaniem proponowanym do wykorzystania w QGIS jest możliwość przechowywania wyłącznie ścieżki dostępu do pliku, oraz możliwości jego wyświetlania, otwierania, czy wywoływania akcji. Pierwszym krokiem powinno być w takim przypadku wejście w menu kontekstowe Właściwości (prawym przyciskiem myszy klikamy na wybranej warstwie). W kolejnym kroku wybieramy zakładkę Attributes Form.

Właściwości warstwy - Attributes Form

Właściwości warstwy – Attributes Form

Okno ustawień formularza atrybutów składa się po uruchomieniu z dwóch, zaś po wybraniu z górnej listy rozwijanej metody
tryb graficzny z trzech części: Available Widgets, Form Layout, oraz Ustawienia Pola. Pierwsza z części wyświetla informacje o istniejących polach atrybutowych w naszym zbiorze danych. W Form Layout możemy zdefiniować kolejność wyświetlania naszych pól w formularzu edycji/przeglądania. Dokonuje się tego przeciągając wybrane obiekty na liście, tak aby ustawić kolejność wg naszych potrzeb.

Ostatnia z części tego okna jest najistotniejsza. Składa się ona z kilku ramek definiujących zachowanie środowiska QGIS w zakresie obsługi wybranego z listy Available Widgets pola danych.

W ramce Ogólne mamy możliwość wprowadzenia Aliasu – Opisowej nazwy pola danych. Przykładowo na grafice poniżej istniejącemu w naszej tabeli polu „id” przypisujemy alias „OpenStreetMap ID” i taki opis będzie wyświetlany w formularzu. Kolejne opcje to
Edytowalne oraz etykieta na górze

Atrrubutes Form – Ogólne zachowanie pola

W kolejnej ramce Widget Type najważniejszy wybór to oczywiście typ widgetu danych, wybierany z rozwijalnej listy. Zwróćmy uwagę że część pozycji jest niedostępna – zależne są od oryginalego typu danych w naszym zbiorze (np. data, czas, etc.).

Menu Widget Type

Jeśli z tej listy wybierzemy Attachment, pojawią się dodatkowe dostępne opcje, Ścieżka, Storage Mode, oraz Integrated Document Viewer. W części Ścieżka możemy wybrać domyślną ścieżkę do plików z załącznikami, co ułatwi później pracę edycyjną, a także wskazać czy ścieżka dostepu do pliku powinna być względna (odnosząca się do miejsca zapisania pliku projektu). Ustawienie Wyświetl ścieżkę pozwala nam na włączenie/wyłączenie elementu formularza który pozwoli na edycję pola (nie będzie możliwości wskazania innej fotografii – istotne, jeśli nasze opracowanie jest kompletne, a chcemy zabezpieczyć je w tak prosty sposób przed przypadkowymi zmianami).

Ścieżki dostępu do załącznika

Integrated Document Viewer zapewnia nam obsługę załączników (które nie muszą być obrazami, mogą to być również dokumenty HTML, PDF, etc.). Konieczne jest jednak wskazanie sposobu obsługi – Obraz, lub Widok Web. Dodatkowo mamy możliwość wyboru ustawień dotyczących wielkości wyświetlanego obrazu.

Integrated Document Viewer

Integrated Document Viewer

Po skonfigurowaniu ustawień pól formularza, oraz wprowadzeniu danych, nasz projekt jest gotowy do pracy. Na kolejnych ilustracjach zobaczymy kolejno tabelę atrybutową oraz formularz wyświetlania/edycji danych:

Tabela atrybutowa - pola załącznika

Tabela atrybutowa – pola załącznika

Zwróć uwagę na kolumny obraz_droga, obraz_punktu, gpx – są to pola tekstowe, w których wartościami są ścieżki dostępu do plików. W formularzu Atrybuty obiektu widok jest jednak zgoła odmienny. Stąd już całkiem blisko do naprawdę zaawansowanych baz danych naukowych.

Punkty wodowania łodzi – Atrybuty obiektu

Praca z fotografiami w QGIS

Praca z fotografiami w QGIS

W najbliższych dniach chciałbym wrócić jeszcze do zakładki Attributes Form w oknie ustawień warstwy, aby zaprezentować wam możliwości tworzenia relacji, ograniczników, reguł sprawdzających. Jeszcze jednym tematem bezpośrednio związanym z obecnym postem jest możliwość przygotowania w oparciu o wtyczkę qgis2web interaktywnej mapy, z oknami popup, prezentującymi również fotografie. Gorąco zapraszam do regularnych odwiedzin na blogu lub fanpage FB @GIS w górach.

Serdecznie dziękuję Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach – panu st. kpt. Marcinowi Wróblewskiemu za udostępnienie zbioru danych o Punktach Wodowania Łodzi powiatu chojnickiego do celów edukacyjnych oraz naukowych.