Krajobraz kulturowy

Sille – monitoring infrastruktury

Estońska firma Datel, uruchomiła usługę, która pozwala użytkownikom na zdalne monitorowanie zmian i osiadania infrastruktury na całym świecie - pomagając w ten sposób zapobiegać katastrofom. Sille, wykorzystuje dane z satelitów projektu Copernicus i na ich podstawie może wykrywać przesunięcia i osiadanie infrastruktury - takiej jak mosty, rurociągi, porty, kopalnie i duże budynki - z dokładnością do jednego milimetra. Usługa pomaga zapobiegać wypadkom spowodowanym przez uszkodzenia infrastruktury i przyczynia się do ogólnego bezpieczeństwa. (więcej…)

Z tomasznycz, przed
GIS

MapAnalyst

W czasie pracy z materiałami źródłowymi w kartografii można napotkać na problem oceny w jakiej skali mapa została wykonana oryginalnie, czy jej georeferencja jest wystarczająco dokładna, oraz czy treść przedstawiona na mapie nie wnosi zbyt dużych zniekształceń. O ile w przypadku map powstałych pod koniec XIX wieku oraz w wieku XX większość z nich miała już dobre podstawy matematyczne, a w przypadku map topograficznych, również szczegółowe pomiary w terenie, o tyle w przypadku map starszych, np. XVIII wiecznych, ich jakość może pozostawiać wiele do życzenia. Tu jak zwykle z pomocą przychodzi oprogramowanie. Takim narzędziem które chciałbym dziś przedstawić jej MapAnalyst. (więcej…)

Z tomasznycz, przed
GIS

BDL w bazie danych

Bank Danych o Lasach to bardzo ciekawe źródło danych o lasach w zarządzie PGL LP. Mimo istnienia geoportalu BDL, oraz od niedawna dostępności warstw BDL w geoportalu krajowym, największe korzyści praktyczne osiągniemy z skorzystania bezpośrednio ze zbiorów danych w środowisku GIS. Dziś chciałbym zaprezentować wam mój pomysł na dane BDL w duecie QGIS + PostGIS. (więcej…)

Z tomasznycz, przed