Bank Danych o Lasach to bardzo ciekawe źródło danych o lasach w zarządzie PGL LP. Mimo istnienia geoportalu BDL, oraz od niedawna dostępności warstw BDL w geoportalu krajowym, największe korzyści praktyczne osiągniemy z skorzystania bezpośrednio ze zbiorów danych w środowisku GIS. Dziś chciałbym zaprezentować wam mój pomysł na dane BDL w duecie QGIS + PostGIS.

Pod adresem https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/wniosek znajdziemy formularz wniosku o udostępnienie danych.

Należy wypełnić pole adresu email na który zostanie wysłana wiadomość z listą odnośników do zbiorów dla wybranych nadleśnictw. Po ich pobraniu i rozpakowaniu możemy już korzystać z dwóch warstw danych przestrzennych (oddziały leśne i wydzielenia), a także z kilkunastu plików tekstowych – część z nich to słowniki atrybutów (np. gatunki drzew, typy siedliskowe lasu, etc.), zaś pozostałe to tabele z danymi, np o składzie gatunkowym w ramach wydzieleń.

Formularz pobierania BDL

Formularz pobierania BDL

Jednak by w pełni korzystać z dobrodziejstw Banku Danych o Lasach, warto zespolić dane z sąsiednich nadleśnictw. W związku z tym że sama struktura tych zbiorów zakłada wykonywanie złączeń (JOIN) warto poświęcić chwilę czasu i dokonać importu zbiorów geometrycznych do bazy danych PostGIS. Ja wykonałem to przy pomocy dobrodziejstw biblioteki gdal/ogr i krótkiego skryptu bash.

#!/bin/bash
for i in */
do
echo $i
ogr2ogr -update -append -f PostgreSQL PG:"dbname=baza user=osm password=osm active_schema=bdl" -nln "g_compartment" -nlt PROMOTE_TO_MULTI -a_srs "EPSG:2180" $i/G_COMPARTMENT.shp
ogr2ogr -update -append -f PostgreSQL PG:"dbname=baza user=osm password=osm active_schema=bdl" -nln "g_subarea" -nlt PROMOTE_TO_MULTI -a_srs "EPSG:2180" $i/G_SUBAREA.shp
done;

W tym przypadku korzystamy z kilku istotnych parametrów opcjonalnych: -append który zamiast nadpisywać istniejącą tabelę, dołącza do niej nowe rekordy, -nln z nazwą warstwy tworzonej, oraz najistotniejszy -nlt PROMOTE_TO_MULTI, który przekształca typ geometrii importowanych na Multipolygon, ponieważ format Shapefile dość nieszczęśliwie podchodzi do tego tematu i przedstawia obiekty jako Polygon. Pozostałe ustawienia dotyczą połączenia z bazą danych (użytkownik, schemat bazy)

Terminal - import bdl

Terminal – import bdl

Po zakończeniu procesu, możemy już pracować danymi np. w QGIS. Jeszcze tylko import plików tekstowych. Na grafice poniżej standardowe ustawienia importu, zarówno dla słowników, jak i tabel atrybutowych.

Import pliku CSV BDL

Import pliku CSV BDL

Ostatnia operacja jakiej musimy dokonać to złączenia (jest to konieczne jedynie, gdy potrzebujemy uzyskać więcej informacji o piętrach lasu, zabiegach pielęgnacyjnych, etc.)

Wykonanie złączenia dokonujemy poprzez wybranie w QGIS właściwości warstwy i zakładki Złączenia. Wszystkie tabele atrybutowe łączymy po atrybucie arodes_int_num zaś tabele geometryczne po a_i_num.

Add Vector Join

Add Vector Join

Mam nadzieję że ten krótki poradnik pomoże wam w rozpoczęciu przygody z danymi o lasach państwowych.


tomasznycz

Geograf, kartograf, góral z wyboru