Estońska firma Datel, uruchomiła usługę, która pozwala użytkownikom na zdalne monitorowanie zmian i osiadania infrastruktury na całym świecie – pomagając w ten sposób zapobiegać katastrofom.

Sille, wykorzystuje dane z satelitów projektu Copernicus i na ich podstawie może wykrywać przesunięcia i osiadanie infrastruktury – takiej jak mosty, rurociągi, porty, kopalnie i duże budynki – z dokładnością do jednego milimetra. Usługa pomaga zapobiegać wypadkom spowodowanym przez uszkodzenia infrastruktury i przyczynia się do ogólnego bezpieczeństwa.

Okno mapy Sille

Platforma Sille wykorzystuję technologię satelitarnej interferometrii radarowej, a w szczególności tzw. „Permanent Scatterer” (PSI), która pozwala na pomiar bardzo niewielkich zmian, na poziomie 1 mm/rok. Całość procesu jest z punktu widzenia użytkownika w pełni zautomatyzowana.

Usługa jest przeznaczona na rynek globalny i może być realizowana natychmiast w dowolnym miejscu na świecie.
W szczególny sposób platforma Sille predysponowana jest do monitoringu zmian na obszarach prac górniczych (zarówno w przypadku górnictwa głębokiego, jak i robót tunelowych), eksploatacji wód podziemnych, oraz podatnych na ruchy masowe.
W przypadku prac tunelowych możliwe jest obserwowanie trendów osiadania obiektów budowlanych położonych nad pracującą tarczą TBM, czy w trakcie zgłębiania szybów startowych. Zapewniony przy tym jest równoczesny pomiar dla dużej powierzchni i równomierny cykl pomiarowy (6-12 dni). To wszystko powoduje że Sille gwarantuje wysoką jakość monitoringu za niską cenę – wielokrotnie niższą niż pomiary geodezyjne dla obszaru tej samej wielkości i z tą samą częstotliwością. Dzięki temu można zapewnić optymalizację kosztów inwestycji.

Średni poziom odkształceń na obszarach zaznaczonych

Wykres osiadań dla wielu punktów

„Na początku kwietnia zawarliśmy pierwszą umowę użytkowania z amerykańskim stanem Maryland w celu monitorowania kilkudziesięciu dużych obiektów” – powiedział Agu Leinfeld, dyrektor ds. rozwoju oprogramowania i technologii w Datel. „Wielu innych właścicieli infrastruktury w Estonii, USA i Europie również wykazało duże zainteresowanie.” W czerwcu tego roku zawarto również umowę z hiszpańską firmą Tecnatom, która ma na celu rozwój technologii dla monitoringu infrastruktury krytycznej, takiej jak energetyka jądrowa, dystrybucja energii elektrycznej czy linie kolejowe.

Za pomocą satelity Sentinel-1 usługa może monitorować dużą infrastrukturę w dowolnym miejscu na świecie z odległości. Datel ma umowę o współpracy badawczo-rozwojowej z Europejską Agencją Kosmiczną, co przyczyniło się do rozwoju usługi.

Datel to firma, która po raz pierwszy wprowadziła „e” w e-Estonia jako pierwszy na świecie rząd, który działa jako usługa cyfrowa. Od budowania własnych otwartych platform geoprzestrzennych do pionierskiego InSAR dla infrastruktury Datel narodził się na całym świecie i jest podekscytowany możliwością wzmocnienia inteligentnych społeczności w całej Polsce dzięki Sille.
Na rynku polskim firma Datel zapewnia również wsparcie on-site, pomoc techniczną i merytoryczną w przygotowaniu obszaru do monitoringu, a także wsparcie posprzedażowe.

Wykres odkształceń dla jednego punktu


tomasznycz

Geograf, kartograf, góral z wyboru