Dziś bardzo krótki wpis na temat jednej z funkcjonalności Narzędzi Processingu, to jest Analiz Sieciowych. W ich ramach istnieje możliwość wykonania kilku prostych analiz na naszych warstwach wektorowych w QGIS, bez instalacji dodatkowych wtyczek, czy nakładek na bazę danych. Na początek „Najkrótsza droga (warstwa do punktu)„.

Processing

Taka analiza ma na celu wskazanie optymalnej drogi przejazdu z wielu punktów (np. jednostek ratowniczo-gaśniczych, czy hurtowni) do punktu wskazanego na mapie (np. zakładu wysokiego ryzyka). Wynikiem pracy jest warstwa wektorowa która posiada informację o przebiegu drogi optymalnej z każdego punktu początkowego, oraz koszcie podróży.

Zacznijmy od zdefiniowania sieci. Ja wykorzystałem wtyczkę QuickOSM i pobrałem dane OpenStreetMap o sieci drogowej z gminy Istebna oraz o lokalizacjach jednostek OSP.
Kolejny krok to uporządkowanie tabeli, poprzez dodanie brakującej prędkości maksymalnej. Korzystam w tym celu z Kalkulatora Pól i wyrażenia warunkowego.

Kalkulator pól

Następnie uruchamiamy narzędzie Najkrótsza droga (warstwa do punktu).

W oknie narzędzia wskazujemy warstwę wektorową (linie) oraz warstwę punktów startowych.

Najkrótsza Droga (Warstwa Do Punktu)

Kolejny krok to wskazanie punktu końcowego. Tu powinniśmy wprowadzić współrzędne punktu, ale QGIS przychodzi nam z pomocą, pozwalając np. wskazać punkt na mapie.
Następnie wskazujemy typ obliczania – Najkrótsza czy Najszybsza droga. Pozostałe pola są opcjonalne, ale warto wskazać pole prędkości maksymalnej oraz tolerancję topologii. Po uruchomieniu algorytmu w zaledwie kilka sekund uzyskujemy wyniki.

Droga optymalna

Wynik w kolumnie kosztu wyrażony jest w godzinach. Mam nadzieję że ten krótki wpis będzie dla was inspiracją do prób i testowania algorytmów.

Jeszcze dziś kolejny wpis. Tym razem obszary obsługiwane (service area, obszar chroniony). Serdecznie zapraszam.


tomasznycz

Geograf, kartograf, góral z wyboru