Szczególnym polem zainteresowań jest dla mnie tematyka zagrożeń środowiska naturalnego i zarządzania kryzysowego. Dlatego mogę zaoferować rozwój baz i zbiorów danych przestrzennych przeznaczonych dla służb ratowniczych.