Wykonuję dedykowane opracowania kartograficzne na zamówienie, oferujące aktualne dane oraz kompozycje dopasowane do skali opracowania. Dzięki zaangażowaniu w projekt OpenStreetMap, oraz doskonałej znajomości urzędowych zasobów kartograficznych mogę zaoferować mapy oparte o najnowsze, aktualizowane dane, oraz dopasowanie kompozycji mapowej do celów i zastosowań.

Każda mapa może być wzbogacona o dodatkową treść:

  • dostarczoną przez klienta (np. lokalizacja placówek, przebieg sieci, adresy klientów itp.),
  • będącą wynikiem analiz przestrzennych (analiza odległości do obiektów, analiza cenności gruntów itp.),
  • pozyskaną na zamówienie (dane przestrzenne, statystyczne, działki ewidencyjne itp.),
  • identyfikację wizualną klienta

Specjalizuję się w mapach operacyjnych oraz opracowaniach na cele bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego.