Krajobraz kulturowy

Sille – monitoring infrastruktury

Estońska firma Datel, uruchomiła usługę, która pozwala użytkownikom na zdalne monitorowanie zmian i osiadania infrastruktury na całym świecie - pomagając w ten sposób zapobiegać katastrofom. Sille, wykorzystuje dane z satelitów projektu Copernicus i na ich podstawie może wykrywać przesunięcia i osiadanie infrastruktury - takiej jak mosty, rurociągi, porty, kopalnie i duże budynki - z dokładnością do jednego milimetra. Usługa pomaga zapobiegać wypadkom spowodowanym przez uszkodzenia infrastruktury i przyczynia się do ogólnego bezpieczeństwa. (więcej…)

Z tomasznycz, przed